• blue
  • orange
  • gray
 表格下載 - 市民

部門:
關鍵字/文件編號:

DAF - 行政及財政處
DAF/SAFP Modelo20 - 租借公共行政大樓演講廳申請書(PDF格式)
DAF/SAFP Modelo20 - 租借公共行政大樓演講廳申請書(WORD格式)

DPP - 公務人員規劃及招聘廳/人員規劃處
DPRTSP-DPP 表格 011 就業登記所 – 登記申請附件(補充資料)(PDF格式)
DPRTSP-DPP 表格 011 就業登記所 – 登記申請附件(補充資料)(WORD格式)
DPRTSP-DPP 表格 010 就業登記所 – 狀況更新表(PDF格式)
DPRTSP-DPP 表格 010 就業登記所 – 狀況更新表(WORD格式)
DPRTSP-DPP 表格 009 就業登記所 – 登記申請表(PDF格式)
DPRTSP-DPP 表格 009 就業登記所 – 登記申請表(WORD格式)
DPRTSP-DPP 表格 008 專業資格認可表(PDF格式)
DPRTSP-DPP 表格 008 專業資格認可表(WORD格式)

1